Hammerfest Energi

Velkommen til en bedre TV- og bredbåndopplevelse!

Aktuelt

Feil i området Rairo - Bybo

En entreprenør har dessverre gravet over vår hovedkabel til området. Vi er på vei for å se om vi får reparert skaden.

02.09.2014 | Les mer
Forsiden