Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Feilsøk

Jeg har svart skjerm og får opp meldingen "Ingen signal" fra min TV?

 • Ofte skyldes dette at TVen din ikke får signalet fra din Get dekoder.
 • Om du har koblet din Get Box ved hjelp av HDMI kontakten så er det nødvendig at du velger rett inngang på din TV. På fjernkontrollen til din TV har man som regel en knapp som er merket med AV, EXT, Source eller av -knappen. Bruk denne til og velge rett inngang på din TV.

Jeg har hakking i lyd/bilde, er det noe jeg kan gjøre for å unngå dette?

 • Hakking på lyd og/ eller bilde skyldes ofte svake signaler inn til dekoder. Veldig ofte er det lange eller dårlige antennekabler som har skylden. Vi ønsker derfor at du benytter den medfølgende antennekabelen. Hvis denne er for kort anbefaler vi at du bruker en trippelskjermet antennekabel av god kvalitet.
 • Sjekk så følgende:
  • Fjern først eventuelle splittere, skjøter eller privat utsyr som kan være koblet mellom antenneuttak og dekoder
  • Sjekk at antennekabel sitter godt i både antenneuttak og dekoder
  • Se etter synlige skalder på antennekabel. Har kabelen synlige skader må denne byttes
  • Reboot dekoder med strømbryter på baksiden
 • Hvis dette ikke løser ditt problem bør du ta kontakt med Kundesenteret på telefon 784 28200 for videre feilsøking og eventuelt for å få tidsavtale for tekniker.

Jeg har valgt feil region, hva gjør jeg nå?

 • For og endre regionvalg gjør du følgende.
 1. Fra hovedmenyen på din Get dekoder velger du "Instillinger"
 2. Fra Instillinger velger du "Avansert oppsett" . Da vil din Get dekoder spørre etter Pin 1, denne er standard  "0000"
 3. Velg Region ID
 4. Herunder velger du Region 14, som er korrekt region for Hammerfest og omegn.

Kan jeg se på opptak som ligger på harddisken etter at jeg har sagt opp kanalen disse ble tatt opp fra?

 • På grunn av opphavsrettslige forhold har du kun tilgang til dine opptak så lenge du har betalende abonnement på den kanalen du har gjort opptak fra. Ved oppsigelse av abonnement på aktuell kanal vil det ikke være mulig å spille av opptakene gjort på kanalen.


Forsiden