Hammerfest Energi

Om Hammerfest Energi

Bredbåndstelefoni

Bredbåndstelefoni kan kort beskrives som telefonitjeneste levert over bredbåndslinjen.

Ekte bredbåndstelefoni fra Hammerfest Energi

Hammerfest Energi Bredbånd tilbyr i samarbeid med Ibidium bredbåndstelefoni der all tale transporteres over dedikert forbindelse helt frem til deg som sluttbruker. Dette betyr god lyd og høy tjenestekvalitet.

Ring gratis til fastnettet i Norge, Norden og VestEuropa. Utenfor Norge og Norden tilkommer tellerskritt i tråd med våre prislister.

Talepostkasse

Talepostkasse er en telefonsvartjeneste der den innleste telefonbeskjeden lagres som en lydfil og sendes til deg som vedlegg i mail til din mailadresse. Du leser av meldingen ved å klikke på vedlegget som åpner denne.


Fullstendig prisliste

Forsiden