Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Utbyggingsprosjekter

Viktig! Selv om vi ikke får levert fiber til deg fra oss i år så har vi fortsatt mulighet til å koble opp midlertidig coax i påvente av fiberleveringen. Har det vært installasjon i husstanden fra før vil vi i mange tilfeller kunne aktivere nett til deg på dagen. 
Bestill bare her via hjemmesiden. Kontakt oss for spørsmål. 

 

 

Oppdatert status

 • Felt 4 Prærien
  - Utbyggingen er ferdig.

 • Høyden
  - Utbyggingen er ferdig og vi er straks ferdige med kundeinstallasjoner i dette området.

 • Øvre Prærien
  -Utbyggingen er ferdig.

 • Felt 6 Prærien 
  - Utbyggingen er ferdig.
   
 • Fuglenes m/Fuglenes terrasse
  - Vi er ferdige med trenching/graving og holder på med kundeinstallasjoner i dette området.
 • Idrettsveien og omegn
  - Vi hadde startet kundeinstallasjoner i området, men måtte midlertidig stanse arbeidet grunnet smittevernstiltak for COVID-19. Arbeidet har nå startet opp igjen og vi fortsetter nå med kundeinstallasjoner i området. 

 • Øvre og nedre Sætergamdalen, Nedre Myrvei
  - Kommunen skal utbedre VVS-systemene i øvre delene av Sætergamdalen, og vi har derfor ikke fått lov til å starte med trenching/graving. Vi vil i stedet legge ned rør til fiber etterhvert som kommunen graver opp. Kommunen har gitt signaler om at VVS-arbeidet vil starte opp innen 2020, og kundeinstallasjoner i øvre del av Sætergamdalen vil da starte kunne starte i løpet av sommeren 2021. 

  - Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende nedre del av Sætergamdalen.

  - Det forventes at kundeinstallasjoner i Nedre Myrvei vil starte opp i løpet av første kvartal 2021.

 • Storvannet og Storvannstunet
  - Trenching/graving starter opp sommeren 2020, og vi forventer at kundeinstallasjoner da vil skje i løpet høsten 2020.

 • Hammerfest sentrum
  - Trenching/graving starter opp sommeren 2020, og vi forventer at kundeinstallasjoner da vil skje i løpet vinteren 2020.

 • Breilia
  Trenching/graving starter opp våren 2020, og vi forventer at kundeinstallasjoner da vil skje i løpet høsten 2020.

 • Molla
  - Trenching/graving starter opp våren 2020, og vi forventer at kundeinstallasjoner da vil skje i løpet høsten 2020.

 • Rypefjord
  - Trenching/graving starter opp sommeren 2020, og vi forventer at kundeinstallasjoner da vil skje i løpet av høsten 2020. 

  - Utbyggingen i Milveien og Blomsterveien må koordineres med kommunen da de skal utbedre vann og avløp i området, men vi har ikke fått noen nøyaktig oppstartsdato for dette arbeidet enda. Vi forventer at kundeinstallasjoner vil i disse gatene vil skje i løpet av første kvartal i 2021, forutsett at kommunen har ferdigstilt sin del av arbeidet innen da. 


 • Forsøl
  - Vi har startet med trenching/graving, og vi forventer at kundeinstallasjoner vil skje i løpet av høsten 2020.

 • Bekkeli
  - Bekkeli er dessverre ikke i våre planer for denne runden, men er med i langtidsplaner forbundet med tunellutbygginger etc. Vi forsøkte opprinnelig å legge til rette for et samarbeid med en annen leverandør i dette området, men dette lot seg dessverre ikke gjøre da. I dag er det kun Telenor som levert fiber fram til området. Vi jobber fremdeles med å finne en løsning på hvordan vi også skal kunne levere til dette området.
Forsiden