Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

VAKTINSTRUKS FOR HAMMERFEST ENERGI BREDBÅND

Feilmeldingstelefon for tekniske feil er: 784 28 200.
 • Tilgjengelig hverdager mellom kl 15.00 og 21.00
 • Helger og helligdager mellom kl 09.00 og kl 19.00

Rutiner for kundehenvendelser etter ordiner arbeidstid:

 • Hammerfest Energi Bredbånd AS stiller med en tekniker på vakt utenom arbeidstid. Det gjøres oppmerksom på at HMS- krav til sikkerhet setter begrensninger på hva som kan utføres alene av feilretting.
 • Vakthavende tekniker har til enhver tid fullmakt til selv å treffe beslutning på om det skal rykkes ut for feilretting, ut fra de rådende vær og føreforhold som gjelder.
 • Under, og mens tordenvær pågår, er det strengt forbudt å utføre fysisk feilretting på kabel-tv nettene.
 • Kunder som uttaler seg respektløst, truende, eller krenkende, eller uttaler seg i beruset tilstand, kan nektes service/feilretting der og da.

Presisering:

 • Med feil så menes det feil i nettstrukturen og gjelder normalt ikke for sluttbrukerutstyr som modem og tv-dekoder. For tips, se på vår nettside hammerfestenergi.no, under kundeservice. Der finner du tips og brukerveiledninger som kan være til hjelp.
 • Såkalt "liten feil", dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert etter kl 1500 fra mandag til fredag, rettes neste arbeidsdag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.
 • Såkalt "liten feil", dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert i perioden fredag etter kl. 1500 til søndag, rettes neste arbeidsdag, dvs. på mandag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.
 • Såkalt "stor feil" som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert etter kl. 1500 fra mandag til fredag, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise, og utbedre feilen.
 • Såkalt "stor feil" som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert i perioden fredag etter kl. 1500 til søndag kl. 1900, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise, og utbedre feilen. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.
 • Dersom kunden selv er årsak til feil, gjennom avgravning av kabel o.l., kan vakthavende tilkalles utenom arbeidstid. Men vi gjør oppmerksom på at kunden vil da bli belastet for medgått tid og materiell i tillegg vil det kunne komme kostnader for utrykning, overtidssatser, helgetillegg og kjøregodtgjørelse. 
Forsiden